0

Razvoj prilagodljivih električnih pogonov plovil (PELEPP)

Pogodba o dodelitvi sredstev št. P-RRI-NOO/00007 v okviru Javnega razpisa »SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO RAZVOJNE PROJEKTE NOO«

 

Projekt »RAZVOJ PRILAGODLJIVIH ELEKTRIČNIH POGONOV PLOVIL«

Višina sofinanciranja »200.284,42 EUR«

Konzorcijski partnerji: PODKRIŽNIK D.O.O., LXNAV D.O.O., IN REC D.O.O.

 

Rezultat RRI projekta bo izdelek, in sicer napredni električni pogon plovil, ki bo po vzoru elektrifikacije v avtomobilski industriji omogočal visoko stopnjo prilagodljivosti za končnega uporabnika. Izdelek je zasnovan v skladu s smernicami krožnega gospodarstva, kar se bo med drugim odražalo v daljši dobi trajanja, možnosti nadgradnje in modernizacije ter nizkem ogljičnem odtisu, kateri se pojavi le v proizvodni fazi izdelka. Gre za kompleksen integriran sestav, ki sestoji iz elektromotorja, krmilnika, baterij in BMS sistema pogonske osi, zobniške dvojice s fiksnim prestavnim razmerjem, propelerja, antikavitacijske plošče, hladilnega sistema s črpalko, električnih vodnikov, senzorjev, različnih električnih modulov ter displeja. Vsa tri partnerska podjetja v projekt prinašajo dolgoletne izkušnje s področja razvoja integriranih, sistemskih rešitev v elektro mobilnosti in uvajanja inovativnih tehnologij v svoje končne produkte. Vsi partnerji vseskozi vlagajo v raziskave in razvoj, imajo bogate izkušnje z razvojnimi projekti iz preteklosti, sočasno pa spoštujejo in širijo svoje dobaviteljske verige, s čimer pridobijo tudi na odzivnosti.

Projekt prispeva k večjim strateškim oz. razvojnim ciljem v Sloveniji in širše. V okviru SRS 2030 se prispevek kaže pri gospodarski stabilnosti in nizkoogljičnemu krožnemu gospodarstvu, saj gre za moderen inovativen izdelek, ki bo omogočal nadaljnjo rast vsem partnerskim podjetjem, ob hkratnem uvajanju principov krožnega gospodarstva v praksi. V okviru SIS 2030 se prispevek kaže v povečani produktivnosti dela ter ustvarjalnem in pametnem razvoju, saj se v projektu razvija tako tehnološka, kot tudi razvojna in bazična znanja na področju elektrifikacije mobilnosti na vodi. Primer takšnega razvoja bi lahko bil npr. povečanje energijske vrednosti baterijskih celic, kar se v praksi kaže kot znižanje mase baterij. V okviru Green Deal se prispeva k ničelnim neto emisijam in ločeno gospodarsko rastjo od virov, saj razviti električni sistem med obratovanjem ne bodo izločali emisij, prav tako bo sistem s stališča varovanja okolja omogočal popravila, nadgradnje, zamenjavo komponent, šele na koncu pa reciklažo, kar je v skladu s pristopi krožnega gospodarstva. V okviru NEPN pa se prispevek kaže v segmentu zmanjševanja toplogrednih plinov, izboljšanja energijske učinkovitosti, rabe obnovljivih virov in vlaganja v R&D. Gre za projekt, katerega je začetna motivacija izhajala iz ohranitve čistega okolja in omogočanja brezogljičnega vodnega prometa.

 

Prikaz izpisa stanja baterije na uporabniškem prikazovalniku

Shema komponent znotraj paketa

 

3D model baterijskega paketa

 

Prikaz napetosti v gredi in zobnikih

 

 

 

PARTNERJI

Dodana vrednost RRI projekta je združevanje posameznih kompetenc podjetij v konzorciju s ciljem izdelati globalno konkurenčne sisteme za električni pogon plovil z visoko dodano vrednostjo.

PODKRIŽNIK

svojo strokovnost, kakovost in usposobljenost izkazuje z lastnimi rešitvami z različnih področij e-mobilnosti (kolesa, plovila), kot tudi s kompetencami na menjalnikov. Gre za podjetje, ki je že leta uveljavljen proizvajalec pogonske tehnike na različnih industrijskih področjih, kot so bela tehnika, ročno orodje, medicinska tehnika, robotska tehnika, avtomatizacija, itd. Podkrižnik ima veliko izkušenj na področju razvoja in proizvodnje pogonski sistemov, prav tako obvladuje veliko različnih proizvodih tehnologij in industrializacijo produktov. Ima tudi sodobno opremljen laboratorij za testiranje svojih produktov (npr. menjalnikov, pogonskih sklopov in zobnikov).

 

LXNAV

je na tem projektu odgovorno za razvoj brezžične povezljivosti, napredne navigacije in monitoring sistema na daljavo, pri čemer obvladujejo tako hardware kot software. Lxnav v osnovi izvira iz področja aeronavtike, kjer imajo več kot desetletje izkušenj z navigacijskimi produkti, variometri, prikazovalniki, ki skrbijo za izogib trkov plovil, itd. Svoj portfelj in ekspertize so pred kratkim razširili tudi na področje navtike, kjer nudijo navigacijske produkte in zajem osnovnih plovnih in sistemskih podatkov.

 

REC

dopolnjuje projektni konzorcij s svojim znanjem s področja BMS sistemov, kateri skrbijo za ustrezno krmiljenje in optimalno delovanje posameznih celic znotraj baterij. Te baterije pa nato uporabljamo v naših električnih pogonskih sistemih kot zalogovnike energije. REC je mlado podjetje, ki je usmerjeno v raziskave in razvoj električnih rešitev in okolju prijaznih aplikacij za hibridna in električna vozila. Glavno znanje tu predstavlja upravljanje baterijskih sistemov (hardware in software) v različnih aplikacijah, kot npr. letalih, ladjah, hibridnih in električnih avtih, testnih sistemih, motorjih, itd.

 

Real-time prikaz podatkov na plovilu

 

Montaža testnega sistema za terenski test