0
Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022

»E-POSLOVANJE 2019-2022«

V okviru razpisa E-POSLOVANJE 2019-2022, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), smo v podjetju Podkrižnik uspešno pridobili nepovratna sredstva za izvedbo projekta »Celovita nadgradnja elektronskega poslovanja s tujimi trgi podjetja Podkrižnik d.o.o.«. V okviru projektnih aktivnosti bomo v podjetju postavili spletno stran, digitalizirali nastope na sejmih, izdelali produktno-prodajni video in krepili kompetence s pomočjo usposabljanja, predvsem z namenom optimalnega izvajanja delovnih nalog.

Podjetje AV STUDIO d.o.o., ki je v okviru razpisa nastopilo kot zunanji izvajalec, je za nas izvedlo kompletno storitev elektronske izmenjave med partnerji, adaptacije in kostumizacije spletne strani, izdelalo produktno-prodajni video, digitalizacijo nastopov na sejmih in tudi usposabljanja.

SPLETNA STRAN

Spletna stran bo še bolje predstavljala vizijo, cilje, ekipo in delovanje podjetja Podkrižnik d.o.o. Predstavljen bo prodajni in storitveni program, kar bo nagovarjalo potencialne B2B in B2C kupce k oddaji povpraševanja. Stran bo vizualno prepričala kupce o kvaliteti izdelkov in storitev s foto in video materialom. Dodatne tekstovne vsebine bodo prav tako poskrbele za boljšo kotiranje v iskalnikih.

PRODUKTNO-PRODAJNI VIDEO

Namenjen je predvsem našim potencialnim in aktualnim strankam. Preko videa bomo predstavili podjetje, ekipo, naše produkte in storitev na interaktiven način, s katerim želimo pritegniti pozornost odjemalcev za obisk naše spletne strani.

KREPITEV KOMPETENC – USPOSABLJANJE

Skladno z digitalizacijo, avtomatizacijo in nadgradnjo e-poslovanja je potrebno zaposlene ustrezno informirati in nadgraditi njihovo znanje, da bodo lahko svoje delovne naloge izvajali čim bolj optimalno. Usposabljanje bo tudi usmerjeno v internacionalizacijo podjetja Podkrižnik d.o.o., kar je še stopnička više k udejstvovanju podjetja na tujih trgih.

Namen operacije je preko sofinanciranja upravičenih stroškov aktivne udeležbe na mednarodnem poslovnem dogodku v tujini podjetju povečati možnost predstavitve svojih dosežkov, proizvodov, storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja s tujimi kupci in poslovnimi partnerji, povečati mednarodno konkurenčnost podjetij in zvišati stopnjo internacionalizacije ter rezultate. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih in vključuje naslednje ukrepe:

  • elektronsko izmenjavo med partnerji,
  • spletne strani za tuje trge,
  • spletne trgovine,
  • produktno-prodajne videe,
  • krepitev kompetenc – usposabljanja.

Razvoj produkta e’dyn je delno sofinanciran iz dveh razpisov:

1. Projekt EIM, razpis: RRI 2 (1. odpiranje), razpisovalec: MGRT, trajanje projekta: 7.2.2018 – 6.2.2020

2. Projekt EPS, razpis: Pomoč za raziskovalne in razvojne projekte, Posebni pogoji financiranja tehnološko-razvojnih projektov (BE02-5665493-2014), razpisovalec: Banka SID, trajanje projekta: 2018-2022

Višina nepovratnih sredstev, ki smo jih prejeli za namen izvedbe operacije, znaša 30.000,00 €

Več o nepovratnih sredstvih in EU skladih lahko preberete na www.eu-skladi.si